Agrarisch Werk

Een overzicht van onze werkzaamheden/ machines:

Gras

 • Ploegen, kilveren, kopeggen en zaaien
 • Doorzaaien
 • Maaien en kneuzen
 • Harken
 • Inkuilen met kortsnijwagens evt. met toevoegmiddel
 • Hakselen
 • Aanrijden met shovel en kuilverdeler
 • Persen, wikkelen en opruimen
 • Kleine pakjes persen

Bemesten

 • Veenhuistank VMR Twin
 • Sleepslangsysteem 12 meter werkbreedte

Volledige gewasbescherming

Mais

 • Zaaimachine rijenbemesting en computerconsole ook met vloeibare kunstmest
 • Schoffelen
 • Hakselen met korrelkneuzer
 • Silagewagens met gestuurde tandem op brede banden

Levering van

 • Diverse zaaizaden en meststoffen
 • Plastic voor inkuilen
 • Tuinaarde
 • Zand

Granen/ akkerbouw

 • Ploegen, kilveren, kopeggen en zaaien
 • Stropersen
 • Zwadmaaien
 • Maaidorsen met pick/up, ook speciale koolzaadbak 17 voet

Suikerbieten

 • Land klaarmaken
 • Bieten zaaien
 • Bieten rooien met bunkerrooier
 • Bietentransport

Sloten Reinigen

 • Klepelmaaien ook achter afrastering
 • Maaikorven met tractor, mobiele kraan, midi rupskraan
 • Wallenfrezen